پدیده آب درختی

در هنگام ايجاد مفصل، معمولا شيلد کابل صدمه ديده و دوباره بطور کامل و با آرایش صحيح هم بندی نمی شود.
يکی از مهمترين دلايل اين که قابليت اطمينان شبکه های فشار متوسط از قابليت اطمينان شبکه های فشار ضعيف کمتر است ، ناشی از ميزان شدت ميدان الکتريکی است. دو پديده مهم که به ترتيب به عنوان مهمترین منشاء خطا در شبکه های زمينی و هوایی تلقی می شوند عبارتند از پديده کربنيزاسيون مسير خطا (Fault Path Carbonization) و پديده آب درختی يا Water Treeing (واکنش پليمرها با آب) در کابلهای XLPE . به طور کلی در استاندارد IEC ، واژگان Disruptive Discharge به معنی تخلیه الکتریکی مخرب است و هر سه نوع تخلیه Spark-over ، Flash-over و Punch را شامل می شود. به طور کلی Disruptive Discharge هر نوع تخلیه الکتریکی است که در طی آن جریان تخلیه تمام عایق را پل زده و باعث کاهش افت ولتاژ الکترودهای دو سر عایق تا نزدیکی صفر ولت شود. از دیدگاه تئوری، تمامی این تخلیه ها می توانند در هر دوی عایقهای خودبازیاب (Self-restoring) یا غیر خودبازیاب (Non self-restoring) تعریف شوند؛ ولی در عمل، نوع Punch در عایقهای غیر خودبازیاب و دو نوع دیگر، در عایقهای خودبازیاب رخ می دهند.
spark-over به تخلیه الکتریکی در داخل گاز یا مایع گفته می شود.
ّFlash-Over به تخلیه روی سطح یک عایق جامد اطلاق می شود. به عبارت دیگر تخلیه در فاصله خزشی روی عایق جامد که معمولا همان هواست ، اتفاق می افتد. البته در مواردی مثل کلیدهای تمام روغنی یا پستهای پد مانتد، این تخلیه می تواند در مایع (روغن) هم ایجاد شود.
Punch به تخلیه در داخل عایق جامد گفته می شود. از آنجا که عایقهای جامد معمول Non-Self-Restoring هستد این تخلیه معمولا به از دست رفتن تمام یا بخشی از قدرت عایقی منجر می شود.
گالوپینگ یا پدیدهٔ نوسان هادی، به پدیده‌ای در خطوط انتقال هوایی گفته می‌شود که در آن هادی‌ها دچار ارتعاشی با دامنهٔ بالا وبسامد پایین می‌شوند که در اثر وزش باد رخ می‌دهد.
هادی‌ها ممکن است تکی یا باندل پوشیده‌شده از یخ باشند، در طراحی خطوط انتقال هوایی این پدیده نقش مهمی در تعیین فواصل عایقی و بارگذاری برج ها دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *