پدیده آب درختی

چرا پديده آب درختی در مفصل خطوط فشار متوسط بيشتر مشاهده می شود؟

در هنگام ايجاد مفصل، معمولا شيلد کابل صدمه ديده و دوباره بطور کامل و با آرایش صحيح هم بندی نمی شود.يکی از مهمترين دلايل اين که قابليت اطمينان شبکه های فشار متوسط از قابليت اطمينان شبکه های فشار ضعيف کمتر بیشتر بخوانید

کابل

سیم برق مناسب برای کولر گازی

سیم برق مناسب برای کولر گازی چیست ؟ برای برق رسانی به کولر گازی از سیم شماره چند استفاده کنیم؟؟؟ این سوالی است که خیلی از دوستان تا به حال آن را مطرح کرده اند. بهتر دانستیم که پاسخ این بیشتر بخوانید

ترانس

ترانسفورماتور

نصب ترانسفورماتور و طراحی اتاق ترانسفورماتور اتاق ترانسفورماتور باید ترانسفورماتور را از باران،برف،و گرد و غبار محافظت کند امکان انتقال ترانسفورماتور،تعمیر و نگهداری ،و اطفاء حریق در آن به راحتی انجام گیرد. همچنین دارای هواکش (سیستم تهویه) باشد و حتما بیشتر بخوانید