کابل

عمده عوامل بروز عیب در کابل های زمینی به شرح ذیل می باشند:

1- نفوذ آب و باران در مسیر کابل ها و داخل کانال ها.
2- عدم کیفیت مناسب کابل، سر کابل، مفصل و سایر متعلقات مربوطه.
3- بارگیری غلط و عدم رعایت بار مجاز نسبت به ظرفیت کابل و سطح مقطع.
4- عدم رعایت استاندارد اجرای سرویس و نگهداری کابل و متعلقات مربوطه.
5- شوک و اضافه  ولتاژ های ناشی از سوئیچینگ، اتصال های شبکه و صاعقه.
6- برخورد لودر و یا حفاری های غیر مجاز که توسط عوامل خارج از شرکت انجام می شود.
7- سر رسیدن عمر مفید، فرسودگی و خوردگی کابل ( در زمان کابل کشی، حفاری، جانوران موذی).
8- عدم رعایت حریم کابل نسبت به سایر تاسیسات مجاور از قبیل آب، گاز، مخابرات و همچنین کابل های دیگر.
9- بهره برداری غیر استاندارد و موقت از کابل های آسیب دیده که باعث وارد آوردن خسارت های بیشتر به کابل و تجهیزات دیگر خواهد شد.
10- عدم رعایت استاندارد کابل کشی در زمان اجرای کار از قبیل ( عمق کانال، نحوه قرار دادن، کشش کابل، ضربه های مکانیکی، علام هشداردهنده، رعایت شعاع خمش کابل و دمای مجاز).
11- انجام هرگونه تعمیرات و نصب مفصل های غیر استاندارد به منظور رفع رجوع موقت، بر روی کابل های معیوب که مجددا در مقاطع زمانی دیگر با کوچک ترین شوک، منجر به معیوب شدن کابل در همان منطقه با خسارت بیشتری خواهد شد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *